Česky | English
Infomail: fio@fio.cz

Úvod > Zpravodajství > Czechoslovak Group nabízí dluhopisy: Představení společnosti a informace o emisi

Czechoslovak Group nabízí dluhopisy: Představení společnosti a informace o emisi

9.6.2023 16:39, BDHCZEGR

Představení holdingu Czechoslovak Group a emise dluhopisů CSG FIX/28.Czechoslovak Group (dále také CSG) je holdingem věnující se obranné i civilní průmyslové výrobě a obchodu, navazuje na tradici československého průmyslu. V současnosti do skupiny patří třicet společností, které provozují výrobní podniky v devíti zemích. CSG tak působí v Česku, na Slovensku, Itálii, Španělsku, Velké Británii, USA, Francii, Indii a Srbsku. Společnost za loňský rok vygenerovala téměř 25 mld. Kč tržeb, provozní zisk EBITDA pak činil 5,6 mld. Kč. Většinu tržeb (v loňském roce to bylo 70 %) vytváří CSG v obranném průmyslu. Z geografického pohledu je více než 70 % výnosů generováno mimo Českou republiku. Počet zaměstnanců přesahuje deset tisíc.

Historie společnosti

Historie společnosti sahá do roku 1995, kdy byly zahájeny první aktivity v podobě prodeje náhradních dílů, vozidel a dalšího vojenského materiálu. V průběhu let se skupina postupně rozrůstala, rozvíjely se průmyslové aktivity jak v obranném, tak civilním odvětví. Společnost rostla jak organicky, tak akvizičně.

Mezi významné historické milníky společnosti patří např. akvizice výrobce brzdových systémů a komponentů DAKO-CZ z roku 2007, akvizice MSM Martin z roku 2010 (tzn. rozšíření aktivit např. do oblasti výroby munice či rádio navigačních systémů pro letiště), vznik Excalibur Group v roce 2014 za účelem zastřešení vojenských a nevojenských aktivit, založení Tatra Defence Vehicle v roce 2015 či akvizice TATRA TRUCKS z roku 2018.

Nejnovější výraznou událostí byla akvizice 70% podílu v italském výrobci munice Fiocchi Munizioni, jež proběhla v roce 2022. Celou časovou řadu historie skupiny ukazuje níže uvedený obrázek.

zdroj: CSG

zdroj: CSG

Struktura společnosti

Společnost CSG rozděluje svoji činnost do šesti divizí. Konkrétně se jedná o divize Defence, Aerospace, Rail, Automotive, Ammo+, Business Projects.
zdroj: CSG

zdroj: CSG

Nejvýznamnější součástí společnosti je divize Defence (obrana). Její podíl na celkových tržbách společnosti činil v loňském roce 70 %, podíl na celkovém EBITDA zisku byl 63 %. Do této divize patří výroba, servis a údržba kolových obrněných vozidel (např. Pandur, Titus); kompletní servis a modernizace bojových vozidel; výroba středorážové a velkorážové munice pro tanky, dělostřelecké a minometné systémy; výroba a obchod s vojenskou technikou, municí; dodávky náhradních dílů. V rámci této divize operují např. firmy jako Tatra Defence Vehicle, Excalibur Army nebo MSM Land Systems.

Zajímavými divizemi jsou Rail a Aerospace. Obě shodně do celkových výnosů přispívají devíti procenty. Stěžejní společností v rámci divize Rail je DAKO-CZ, jeden ze tří největších evropských výrobců brzdových systémů a komponentů. DAKO-CZ dodává brzdové systémy pro železniční nákladní a osobní vozy, lokomotivy, vozy metra a tramvají. V rámci této divize CSG operuje i v Indii (dva nově založené joint ventures podniky). Divize Aerospace se zabývá např. vývojem a výrobou radarů jak pro vojenské, tak pro civilní účely, vývojem systémů řízení letového provozu či opravou a údržbou letadel.

V rámci divize Automotive společnost vyrábí a vyvíjí nákladní automobily střední a těžké kategorie jak pro civilní, tak bezpečnostní sektor. Hlavní společností této divize je TATRA TRUCKS, v níž CSG vlastní 65% podíl. Z účetního hlediska CSG výsledky hospodaření TATRA TRUCKS plně nekonsoliduje a nahlíží na tuto entitu jako na společný podnik. Příspěvek TATRA TRUCKS do celkového hospodaření skupiny CSG je tak zaznamenán až ve finanční části výsledovky, resp. v čistém zisku. Proto podíl divize Automotive na celkových tržbách, resp. EBITDA společnosti, činí pouze 1 %, resp. 2 %.

Akvizice Fiocchi Munizioni

Nově založenou divizí je Ammo+. Je do ní začleněna nová akvizice z konce loňského roku, společnost Fiocchi Munizioni. Tato původem italská rodinná firma patří mezi tři nejvýznamnější výrobce malorážové munice na světě. Zhruba 80 % její produkce směřuje na civilní trh (lov a sportovní střelba), zbylých 20 % je dodáváno do ozbrojených složek. V loňském roce Fiocchi generovala tržby, resp. EBITDA ve výši 8,6 mld. Kč, resp. 1,9 mld. Kč. Jelikož akvizice byla dokončena až v závěru roku 2022, tak příspěvek Fiocchi se plně projeví do výsledků hospodaření CSG až v roce 2023. Letošní tržby CSG by tak dle našeho odhadu mohly převyšovat hranici 30 mld. Kč a provozní ziskovost směřovat k hladině 7 mld. Kč. Akvizice Fiocchi je největší transakcí v historii skupiny CSG.

Vývoj hospodaření

Společnost CSG v posledních letech vykazuje rostoucí hospodaření. CSG v období 2019 – 2022 vykázala průměrný roční růst tržeb, resp. EBITDA ve výši 28 %, resp. 29 %. Na úrovni čistého zisku se pak jedná o 35% růst.

zdroj: CSG

zdroj: CSG

V roce 2022 je patrný skokový nárůst hospodaření. Tržby se zvýšily z předloňských 14,4 mld. Kč na 24,9 mld. Kč, provozní zisk EBITDA se pak zdvojnásobil na hladinu 5,6 mld. Kč. Výrazné zlepšení výnosů a ziskovosti souvisí zejména s válečným konfliktem na Ukrajině a s tím souvisejícím významným růstem poptávky po munici, zbraních a vojenské technice. CSG se svojí rozsáhlou divizí Defence dokázalo na tuto poptávku dobře reagovat a flexibilně navyšovat dodávky.

Zadluženost se drží v intencích obvyklých pro zbrojní sektor a se zlepšujícím se hospodařením klesá. V letech 2019 a 2020 se pohybovala poblíž 3x čistý dluh/EBITDA, v posledních dvou letech se pak snížila na 2,2, resp. 2,1násobek. Zadlužení je tak bezpečně pod finančním kovenantem, jehož výše je nastavena na 3,5x. Cílem managementu společnosti je udržet čistý dluh v rozemzí 2 – 3x EBITDA.

Společnost konkrétní výhled hospodaření nezveřejnila, nicméně na další vývoj má optimistický náhled a ambicí je růst jak organicky, tak případně akvizičně. Potenciál je dle managementu nadále patrný v obranném průmyslu. Bez ohledu na další vývoj války na Ukrajině společnost vidí i v příštích letech silnou poptávku po vojenské technice, zbraních a munici. Změna bezpečnostní doktríny bude dle managementu i v budoucnu vyvíjet tlak na modernizaci armád zemí NATO a nadále zde bude snaha o to, aby Ukrajina disponovala silnou armádou. Samostatnou kapitolou je pak munice, kde ze strany EU bude vytvářen tlak na zvyšování výrobních kapacit, které v současnosti nejsou dostatečné. To vše by mělo znamenat růstové přiležitosti zejména pro divizi Defence. Společnost je připravena reagovat rozvojovými kapitálovými výdaji. Mezi investiční plány společnosti se řadí např. modernizace výrobních linek na Slovensku, rozšíření výrobních kapacit na výrobu Pandurů a houfnic či navýšení kapacit v USA a Španělsku.

Emise dluhopisů

CSG má v plánu emitovat pětileté dluhopisy „CSG FIX/28“ v objemu 3 – 5 mld. Kč s fixním úrokovým kupónem ve výši 8 % p.a. s identifikačním kódem ISIN CZ0003550808.

Kupón bude vyplácen pololetně. Nominální hodnota dluhopisu činí 10 000 Kč. Datum emise je stanoven na 4. července 2023, splatnost dluhopisu je 4. července 2028. Záměrem společnosti je použít výnos z emise na refinancování stávajících závazků, na běžné korporátní či akviziční účely. Emitentovi ani emisi nebyl přiřazen rating.

Úpis dluhopisů probíhá do poledne 23. 6., nedojde-li ke zkrácení upisovacího období koordinátory emise.

Emitent požádá o přijetí dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha. Přijetí dluhopisů k obchodování je předpokládáno 4. července 2023.

Součástí emise bude i nabídka výměny, v rámci níž držitelé dluhopisů CZECHOSLOVAK GROUP a.s. splatných v roce 2024 budu mít možnost výměny za nově emitované dluhopisy.

Informace o emisi

Chcete-li se dozvědět více o emisi dluhopisů, kontaktujte Dealing Fio banky na telefonu 224 346 493 v době 9:00 - 17:30.

Základní informace o dluhopisech jako cenném papíru, jejich obchodování a vysvětlení termínů s nimi spojených naleznete v našem seriálu „Úvod do světa dluhopisů“.

Fio banka, a.s. neprovádí vyhodnocení cílového trhu CSG 8,00/2028, ISIN: CZ0003550808, a tedy nevyhodnocuje, zda klient zadávající pokyn k úpisu je v pozitivním či negativním cílovém trhu těchto dluhopisů, jelikož není distributorem těchto dluhopisů, ani k nim neposkytuje investiční poradenství.

Zdroj: Czechoslovak Group

 


Jan Raška, analytik
Fio banka, a.s.
Prohlášení


e-Broker

Přihlásit se | Založit demo

Internetbanking

Přihlásit se | Založit demo

Smartbanking

Stáhnout | Jak aktivovat

Pobočky a bankomaty

Mapa ČR
Facebook Twitter YouTube
Twitter LinkedIn

Devizové kurzy

NákupProdej
EUR24,7253826,09762
USD22,7847424,04926
GBP29,4264331,05957
CHF25,5519526,97005
PLN5,776116,09669

Kompletní informace zde