Česky | English
Infomail: fio@fio.cz

Úvod > O nás > Dokumenty, ceníky > Ostatní > Právní prohlášení

Právní prohlášení

Toto prohlášení obsahuje podmínky užívání (dále jen "podmínky") internetových stránek www.fio.cz, www.fio.sk, www.fio.plwww.fio.hu, www.fiobroker.hu, www.e-broker.cz , www.fio-zalozna.cz , www.fio.co.hu , www.etf.cz (dále jen "internetové stránky"). Tímto žádáme všechny osoby, které se s těmito podmínkami dosud neseznámily, aby tak učinily před započetím užívání těchto stránek. Užíváním internetových stránek s těmito podmínkami souhlasíte.

  • Provozovatelem internetových stránek je společnost RM-S FINANCE, s.r.o. (dále jen "provozovatel"), která patří do podnikatelského uskupení Finanční skupiny Fio, do něhož patří zejména (společně s provozovatelem též jen "Finanční skupina Fio"):
  • Fio banka, a.s. - banka a obchodník s cennými papíry s platným povolením České národní banky

Autorská práva a ochranné známky

Subjekty patřící do Finanční skupiny Fio mají veškerá autorská práva a ostatní práva na užívání a ochranu všech internetových stránek, jejich obsahu, což jsou zejména články, zprávy, příspěvky, smlouvy, podmínky, ceníky a další materiály (dále jen "materiály"), a ochranných známek, není-li uvedeno jinak. Informace uvedené na internetových stránkách jsou určeny pouze pro osobní potřebu uživatelů a jejich užití pro jiné účely, zejména formou jejich šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou je bez předchozího souhlasu provozovatele zakázáno.

Informace o ochraně a zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné v informačním memorandu, které má za cíl Vás obeznámit s tím, jaké údaje o Vás zpracováváme, z jakých zdrojů je získáváme, jaká práva můžete v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů uplatnit a jakým způsobem tak můžete učinit.

Upozornění na rizika spojená s investováním do investičních nástrojů

S investicí do investičních nástrojů (např. cenné papíry, deriváty) je vždy spojeno riziko kolísání hodnoty a investice do těchto nástrojů může stejně vzrůst jako klesnout. Kurzy, devizové kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry investičních nástrojů se mohou měnit neboli růst a klesat. Návratnost prostředků investovaných do investičních nástrojů není v žádném případě zaručena. Investoři do investičních nástrojů nesou v každém případě riziko ztráty z takové investice. Jakékoli kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními nástroji nemohou v žádném případě sloužit jako záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů těchto investičních nástrojů. Poskytování investičních služeb obchodníkem s cennými papíry nelze považovat za formu či obdobu kolektivního investování, vkladu u peněžního ústavu ani pojištění či penzijního připojištění. Z informací uvedených na těchto internetových stránkách týkajících se jakéhokoli regulátora finančního či kapitálového trhu nebo jakéhokoli garančního systému (např. Garanční fond obchodníků s cennými papíry), nelze v žádném případě vyvozovat, že tyto instituty zaručují výnosy z kterékoli investiční služby nebo návratnost investic do kteréhokoli investičního nástroje nebo že tito regulátoři takové investice doporučují.

Finanční skupina Fio doporučuje všem investorům, aby své investiční záměry a rozhodnutí vždy předem konzultovali s odbornými pracovníky.

Cookies

Aby pro vás byla práci s těmito internetovými stránkami snazší, používáme soubory typu "Cookies".

Informace o rozsahu a účelu zpracování cookies

Co jsou cookies?

Cookie je krátký textový soubor tvořený písmeny a číslicemi, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Vaše příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení, k výběru relevantních reklam či ke sledování počtu návštěvníků na stránce.

Jaké cookies používáme?

Kromě našich vlastních souborů cookie (soubory cookie první strany), používáme v některých případech také soubory cookie třetích stran, které nám umožňují lépe pochopit a případně i zlepšovat především efektivnost naší reklamy na internetových stránkách Fio banky, popřípadě na internetových stránkách třetích stran. V případě souborů cookie třetích stran je správa cookies realizována na jejich straně.

Na těchto internetových stránkách používáme nástroje a služby poskytované společnostmi Google, Inc. a Seznam.cz, a.s., především pak Google Tag Manager, Sklik, Google Universal Analytics a Google AdWords včetně remarketingu / retargetingu a přehledů o demografii a zájmech uživatelů.

S ohledem na výše uvedené jsou na internetových stránkách využívány různé druhy cookies, přičemž podle jednotlivých druhů se liší i rozsah jejich zpracování, a to buďto formou dočasných souborů cookies, které jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížení stránky, anebo trvalých souborů cookies, které zůstávají uloženy ve vašem počítači delší dobu.

Shromažďování těchto informací slouží k zlepšování našich služeb, především pak pro marketingové účely, úpravy webových stránek a uzpůsobení jejich provozu tak, aby co nejvíce vyhovovaly zájmům a potřebám návštěvníků stránek a aby umožnily plné, funkční a bezproblémové využití našich internetových stránek včetně služeb třetích stran.

Google Universal Analytics

Tyto stránky využívají službu Google Universal Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Universal Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli.

Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. 

Detailní informace o Google Analytics a informace o zpracování osobních údajů ze strany Google naleznete na: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Změna nastavení/odvolání souhlasu

V případě, kdy chcete upravit jednotlivé preference nebo když chcete dříve udělený souhlas následně odvolat proveďte úpravu v Nastavení cookies (odkaz na "Nastavení cookies" naleznete na v zápatí webu). Pokud odvoláte svůj souhlas se zpracováním určitého typu cookies souborů, přestaneme tato cookies využívat. Samotné cookies soubory však zůstávají i nadále uloženy ve vašem internetovém prohlížeči, odkud je můžete kdykoli odstranit (například vymazáním historie prohlížeče).

Pod níže uvedenými odkazy naleznete informace, jak odstranit soubory cookie v nejčastěji používaných internetových prohlížečích (za informace uvedené pod jednotlivými odkazy, stejně tak za případnou změnu těchto odkazů, neneseme žádnou odpovědnost):

Internet Explorer: https://support.microsoft.com

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org

Google Chorme: https://support.google.com

Opera Software: http://help.opera.com/

Výčet cookies používaných na webu

Název: forceNormal
Typ: Nezbytná
Doba využitelnosti: 100 dní
Účel: Ukládá informaci ohledně typu prohlížeče a pomáhá uživatele přesměrovat na správný typ webu (standardní web vs. web pro mobilní zařízení).

Název: webLng
Typ: Nezbytná
Doba využitelnosti: 30 dní
Účel: Ukládá informaci o preferované jazykové mutaci webu.

Název: PHPSESSID
Typ: Nezbytná
Doba: Po dobu návštěvy
Účel: Obecný identifikátor používaný k udržování dané relace mezi prohlížečem a serverem.

NAZEV: nette-browser
KATEGORIE: Nezbytná
DOBA: Po dobu návštěvy
POPIS: Obecný identifikátor pro Nette framework používaný k monitorování dané relace mezi prohlížečem a serverem.

Název: cc_cookie
Typ: Nezbytná
Doba: až 1 rok
Účel: Ukládá informaci o nastavení cookies lišty.

Název: _ga
Typ: Analytická
Doba: 2 roky
Účel: Hlavní soubor cookie služby Google Analytics. Umožňuje službě rozeznávat jednotlivé návštěvníky webu. Každý soubor _ga je unikátní pro konkrétní web nebo aplikaci, proto ho nelze použít ke sledování uživatele napříč nesouvisejícími weby.

Název: _gat
Typ: Analytická
Doba: 1 minuta
Účel: Pomocný soubor cookie služby Google Analytics. Umožňuje monitoring a optimalizaci provozu webu, díky kterému lze omezit rychlost a četnost požadavků na server, a předcházet tak problémům při pohybu návštěvníků na stránce.

Název: _gid
Typ: Analytická
Doba: 24 hodin
Účel: Pomocná device ID cookie Google. Sbírá informace o prohlížeči a zařízení.

Zdroje dat

Informace ohledně dodavatelů zdrojových dat jsou k dispozici zde.

Vyloučení odpovědnosti

Veškeré materiály umístěné na internetových stránkách slouží pouze pro informační účely a při jejich tvorbě bylo postupováno s vynaložením odpovídající péče. Předchozí věta se nevztahuje na materiály zveřejňované na internetových stránkách v souladu se smlouvami uzavřenými mezi subjekty Finanční skupiny Fio a jejich klienty. Informace uveřejněné na internetových stránkách nemají, s výjimkou těch, které jsou takto výslovně označeny, charakter právních, daňových či investičních doporučení, analýz nebo návrhů a nabídek ke koupi či prodeji investičních nástrojů. Investiční doporučení, která jsou takto označena, jsou pouze informativní a nezávazná a Finanční skupina Fio v žádném případě neodpovídá za jakoukoli případnou škodu, která v souvislosti s nimi vznikne. Finanční skupina Fio si vyhrazuje právo na změnu jakýchkoli materiálů zveřejněných na internetových stránkách bez předchozího upozornění.

Finanční skupina Fio neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu internetových stránek, neodpovídá za jakoukoli přímou i nepřímou škodu vzniklou v souvislosti s připojením a užíváním internetových stránek a jejich obsahu a dále neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou z důvodu jejich částečné či úplné nefunkčnosti či nemožnosti připojení k internetovým stránkám. Využití jakýchkoli informací na internetových stránkách je výlučně věcí uvážení a odpovědnosti daného uživatele.

Závěrečná ustanovení

Finanční skupina Fio neodpovídá za správnost překladů obsahu internetových stránek, ačkoli její členové usilují o co nejlepší přesnost překládaných materiálů.

Tyto podmínky jsou platné a účinné dnem jejich uveřejnění na internetových stránkách. V případě, že s těmito podmínkami nesouhlasíte, opusťte prosím tyto internetové stránky a nadále je nepoužívejte.

e-Broker

Přihlásit se | Založit demo

Internetbanking

Přihlásit se | Založit demo

Smartbanking

Stáhnout | Jak aktivovat

Pobočky a bankomaty

Mapa ČR
Facebook Twitter YouTube
Twitter LinkedIn

Devizové kurzy

NákupProdej
EUR24,6086225,97438
USD22,6057023,86030
GBP29,2045930,82541
CHF25,3923826,80162
PLN5,751256,07045

Kompletní informace zde