Česky | English
Infomail: fio@fio.cz

Úvod > O nás > Časté dotazy

Často kladené otázky - FAQ

Zde jsme pro vás připravili odpovědi na nejčastěji kladené otázky. Sekce je rozdělena na odpovědi týkající se bankovních služeb a odpovědi týkající se investičních služeb.

Bankovní služby

Investiční služby


Internetbanking

1. Jak se přihlašovat do Internetbankingu bezpečně?

Pro bezpečné přihlášení do Internetbankingu zadejte napřímo adresu ib.fio.cz do adresního řádku prohlížeče. Nikdy
po Vás nebudeme chtít přihlásit se přes jiný odkaz a nikdy k tomu nebudeme vybízet přes e-mail, SMS, telefon. Přihlašovací stránku do Internetbankingu nehledejte přes vyhledávače, ale zadávejte ji vždy napřímo, uložte si ji do záložek nebo se přihlaste přes odkaz na našem webu.

2. Jak mám v Internetbankingu zadat převod peněz z Běžného účtu na Fio konto? A jak mám zadat převod peněz z Fio konta na Běžný účet?

V záložce "Poslat peníze" zvolte možnost "Převod mezi mými účty". Tento typ převodu použijte vždy, když chcete převádět peníze mezi svými účty ve Fio bance.

3. Chtěl bych zaslat finanční prostředky prostřednictvím internetového bankovnictví na Slovensko. Účet mám veden pouze v měně CZK, ale potřeboval bych odeslat měnu EUR. Existuje způsob jak zaslat finanční prostředky na Slovensko a vyhnout se přitom poplatkům, které se běžně účtují při převodech do zahraničí?

Ano, stačí v Internetbankingu zadat Platbu do SR (Poslat peníze - Platba do SR). V tomto formuláři pouze vyplníte cílový účet ve formátu IBAN a částku. Ostatní údaje nejsou povinné. Příchozí i odchozí platby mezi ČR a Slovenskem jsou zdarma. Bližší informace o česko-slovenském platebním styku najdete zde.

4. Je možné zrušit zadaný a neautorizovaný (pomocí mobilní aplikace nebo SMS kódu) jednorázový příkaz k úhradě?

V případě, že si nepřejete některý ze zadaných příkazů realizovat, jednoduše necháte vypršet platnost tohoto pokynu a nebudete ho již dále autorizovat (prostřednictvím aplikace, nebo SMS kódu).

5. Je možné stornovat převodní příkaz, který je již autorizovaný?

Pokud ještě nenastalo datum splatnosti, je možné platbu stornovat přímo v internetovém bankovnictví. Záložka "Přehledy > Pohyby na účtu - Zruš pokyn (symbol křížku)". V případě, že již nastal den splatnosti pokynu a platba nebyla doposud vyexportována, může být zrušena pouze bankou (na základě osobní návštěvy pobočky či prostřednictvím služby Fio servis v Internetbankingu). Storno doposud nevyexportované platby je zpoplatněno dle Ceníku finančních operací a služeb.

6. Je možné vytvořit hromadný příkaz k úhradě?

Ano, v záložce "Poslat peníze" naleznete pokyn k hromadnému převodu.

7. Zadal jsem 7 jednorázových příkazů aniž bych je autorizoval. Nyní bych chtěl všechny příkazy autorizovat najednou. Je to možné?

Ano, v záložce "Přehledy" je k dispozici možnost hromadné autorizace pokynů - vytvoření dávky, pro kterou je následně zaslána jedna autorizační sms, nebo je jako celek předložena mobilní aplikaci k podpisu (dle Vašeho nastavení způsobu autorizace). Dávkově lze autorizovat dva a více pokynů současně, a to pokyny k převodu peněz, případně rušící pokyny k nim.

K vytvoření dávky jsou na stránce „Přehled převodů" k dispozici dva ovládací prvky. Ve sloupci "Akce" checkboxy pro označení dosud neautorizovaných příkazů a v záhlaví sloupce „Akce" ikonka pro odeslání pokynu k vytvoření dávky.

8. Mám zadaný trvalý příkaz, ale na účtu nemám dost peněz. Co se stane?

V případě, že máte nastavený trvalý příkaz a na účtu nemáte dostatek prostředků, trvalý příkaz se odloží do odpoledních hodin a vyčkává, zda se na účtu nenavýší zůstatek tak, aby mohl být proveden. Pokud ani v průběhu této doby není na účtu dostatek peněz k jeho odeslání, neprovede se. Pro odeslání platby je tedy třeba poté zadat jednorázový příkaz k úhradě. Následující měsíc se trvalý příkaz opět aktivuje a provede se (v případě, že bude na účtu dostatek prostředků).

9. Je možné automaticky kontrolovat příchozí platby na libovolný účet? Potřeboval bych v našem účetním systému automaticky párovat příchozí platby.

V internetovém bankovnictví jsou k dispozici funkce ABO import a GPC export, které jsou kompatibilní s účetními programy.

V internetovém bankovnictví je rovněž záložka "Nastavení - SMS a e-mailová upozornění". Na této záložce je možné nastavit nejrůznější podmínky, při kterých bude automaticky odeslána informace na mobilní telefon nebo e-mail - dle zvolené dispozice. SMS zpráva odesílaná na mobilní telefon je zpoplatněna dle ceníku, e-mail je odesílán zadarmo.

10. Pravděpodobně jsem zapomněl heslo pro přihlášení do aplikace, co mám dělat? Několikrát jsem jej zkoušel zadat a účet se zablokoval.

Pro zadání hesla při vstupu do aplikace máte pět pokusů. Pokud Vám bude přístup odmítnut, zkontrolujte si prosím, zda máte aktivní českou či anglickou verzi klávesnice, zda pracujete ve správném režimu psaní velkých/malých písmen (klávesa "Caps Lock"), případně jestli máte zapnutou numerickou klávesnici (klávesa "Num Lock").

Jestliže se správné heslo přesto nepodaří zadat, přístup bude v rámci dne na hodinu zablokován. Tento stav je signalizován nápisem "Přístup zablokován". Po uplynutí blokační lhůty se můžete pokusit o opětovné přihlášení. Blokační lhůtu není možné žádným způsobem zrušit či zkrátit. V případě opakovaného dočasného zablokování Internetbankingu se prodlužuje lhůta blokace a snižuje množství pokusů.

Pokud jste heslo zcela zapomněli, navštivte kteroukoli pobočku Fio banky a požádejte o vystavení náhradního hesla.

11. Odesílatel zadal v odchozí platbě "Zprávu pro příjemce". Kde ji uvidím v internetovém bankovnictví?

Zpráva pro příjemce je volitelně zobrazovaná položka. V případě, že ji v aplikaci nevidíte, je potřeba změnit nastavení záložky "Přehledy - Pohyby na účtu". Na horní navigační liště naleznete odkaz "Nastavení", zde jsou vidět všechny volitelně zobrazované sloupce. Zaškrtunutá pole označují sloupce, které se v této záložce aktuálně zobrazují.

12. Jak mohu pojmenovat / přejmenovat účet pro lepší orientaci?

V internetovém bankovnictví naleznete záložku "Informace o účtu". V levé části obrazovky vidíte Název účtu a vedle názvu (Vašeho jména) vidíte ikonu tužky, kliknutím na ní můžete název účtu měnit.

13. Jak je možné vytisknout / uložit výpis z účtu?

Výpis z účtu je možné vytisknout přímo v internetovém bankovnictví, popřípadě vygenerovat ve formátech *.csv a *.gpc. Rovněž je možné požádat o výpis na kterékoliv pobočce, přičemž tento výpis bude opatřen razítkem a podpisem.

14. Existuje limit na odchozí platby prostřednictvím internetového bankovnictví?

Maximální výše odchozí platby zadané v aplikaci internetbanking není v základním nastavení omezena. Výjimkou jsou prioritní platby, jejichž výše je omezena na 2 000 000 Kč.

Pokud si limit (denní nebo měsíční) pro platby z bankovnictví nastavit chcete, stačí se zastavit na kterékoliv pobočce.

15. Je možné posílat některé platby bez nutnosti autorizace?

Ano, bez potvrzení prostřednictvím mobilní aplikace nebo autorizační SMS zprávy lze posílat:

  • platby mezi vlastními účty
  • platby menších částek
  • platby na vámi vybrané účty

16. Jak si platby bez nutnosti autorizace nastavím?

Pro platby mezi vlastními účty a drobné platby si tuto možnost můžete zvolit v Nastavení v Internetbankingu, v záložce Autorizace. Nastavení plateb bez autorizace musíte v Internetbankingu autorizovat, zrušení tohoto nastavení lze provést bez autorizace. Platby na vámi vybrané účty nastavíte jednoduše pomocí šablon, viz níže.

17. Mám nastavené platby bez autorizace. Rád bych ale i nadále autorizoval/a všechny platby mobilní aplikací, nebo SMSkou.

Samozřejmě, že je možné toto nastavení vypnout. Můžete tak učinit v Nastavení v Internetbankingu, v záložce Autorizace. Ve vašem případě vidíte ve sloupci stav "nepožadovat", klikněte na "změnit" a požadavek potvrďte stisknutím tlačítka Odeslat. Tento pokyn nemusíte autorizovat.

18. Co přesně znamená "platba menších částek"?

Znamená to, že u převodů do 700 Kč nemusíte platbu autorizovat SMS kódem/push notifikací. Takových plateb můžete zadat maximálně pět za sebou, a to v součtu do 2000 Kč, pak už po Vás u šesté takové platby budeme z bezpečnostních důvodů vyžadovat jednorázové ověření. 

19. Co si mám představit pod pojmem "platby na vámi vybrané účty"?

Posíláte peníze často někomu z rodiny anebo zadáváte opakovaně platbu na nějaký známý účet? Pak si jednoduše z takové platby vytvoříte šablonu, poprvé ji autorizujete a další platby dle této šablony už provádíte bez ověření. V sekci Šablony si můžete jako tzv. podepsané nastavit i ty šablony, které jste vytvořili dříve.

20. Jak tyto platby fungují?

Při vytváření nové šablony je primárně nastaveno, že se šablona uloží jako "Podepsaná", nebudete ji tedy muset při každém dalším použití znovu a znovu autorizovat.

  • Vyplněním hodnoty v poli Částka nastavíte měsíční limit pro platby na daný účet - pokud pole Částka nevyplníte, měsíční limit není stanoven. Jestliže měsíční limit překročíte, bude pro takovou platbu vyžadována autorizace.
  • Pokud u šablony neuvedete Zdrojový účet, můžete šablonu bez autorizace využít z každého účtu, ke kterému máte oprávnění. Pokud jste zdrojový účet vyplnil/a, bude tato šablona zpřístupněna všem osobám, které mají oprávnění k tomuto účtu. Pro možnost provádět platby bez autorizace všemi uživateli této šablony, musí tuto šablonu podepsat každý uživatel této šablony. Pokud kterýkoliv z těchto uživatelů šablonu změní, všem uživatelům se podepsání šablony zruší.

21. Mohu toto nastavit i u již vytvořené šablony?

Ano, v seznamu šablon vidíte, zda je šablona podepsaná či nikoliv. Ve sloupci Akce pak můžete vaší šablonu podepsat - klikněte na symbol fajfky v kolečku, potvrďte tlačítkem Odeslat a pokyn autorizujte. Stejným způsobem můžete toto nastavení i zrušit.

22. Co když zadám platbu na známý účet bez využití šablony?

Pokud máte nastavený dostatečně vysoký (nebo žádný) limit pro platbu na tento účet, nebude nutné platbu autorizovat. Možnost realizovat platby bez autorizace se tak vztahuje i na platby, jejíž parametry jsou shodné s parametry podepsané šablony. Odlišné mohou být pouze údaje v polích Částka, Měna a Poznámka, vše ostatní musí být totožné s podepsanou šablonou.

Smartbanking

1. Jak aktivovat Fio Smartbanking?

Po stažení z Google Play nebo App Store si aplikaci aktivujete snadno v několika krocích. Potřebujete k tomu jen svůj telefon a Internetbanking. Zde je návod k aktivaci.

2. Nevidím všechny účty, ke kterým mám práva. / Chci si upravit úvodní obrazovku.

Výchozí  zobrazení účtů ve Smartbankingu (včetně pořadí) se řídí podle Internetbankingu. Účet, který postrádáte, můžete mít skrytý, nebo můžete mít nastaven filtr na konkrétní osobu. Pokud to chcete změnit, klikněte v sekci ÚČTY na ikonu posuvníku vpravo nahoře - zde můžete nejen volit účty, které chcete zobrazit, ale i si je pojmenovat či barevně odlišit.

Na NÁSTĚNCE pak pod stejnou ikonou můžete účty přidat na úvodní obrazovku (Nástěnku), nebo si na ni také "připnout" widgety s nejčastěji používanými funkcemi.

3. Potřebuji sdílet/kopírovat číslo účtu.

V sekci Účty se swipováním dostanete z výchozí záložky "Pohyby" na "Informace o účtu". Zde klepnete na číslo účtu a podržením se vám rozbalí systémová nabídka s možností sdílení či kopírování.

4. Chci banku kontaktovat.

Autorizovanou komunikaci Fio servis najdete na Nástěnce nahoře pod symbolem obálky/počtu zpráv. Z aplikace můžete také uskutečnit autorizovaný hovor na infolinku (Moje Fio > Kontakty).

5. Přestal mi fungovat otisk prstu/tváře.

Zřejmě v poslední době nastala změna v sadě biometrických údajů ve vašem zařízení (např. přidání otisku), potom aplikace vyžaduje z bezpečnostních důvodů opětovné nastavení autorizace (Moje Fio >  Nastavení > Biometrie). Pokud jste zapomněl/a heslo/PIN, postupujte prosím podle odpovědi níže.

6. Zapomněl/a jsem heslo pro přístup do Smartbankingu / PIN pro podepisování plateb.

Pokud zapomenete heslo pro přihlášení do aplikace nebo PIN pro autorizaci transakcí, je potřeba ji odpárovat a znovu spárovat s Internetbankingem. K tomu vás po špatném zadání hesla vyzve sama aplikace, příp. můžete zrušit párování zařízení v Internetbankingu. Následně si při opětovné aktivaci zvolíte nové heslo i PIN pro podepisování plateb - pro přihlašování i autorizaci můžete také využívat biometrické ověření (otisk prstu/pohled na telefon).

7. Chci autorizovat pokyn z Internetbankingu/platbu kartou na internetu a nedorazila mi SMS, na pokynu vidím, že mám autorizovat v mobilní aplikaci.

Zřejmě jste si v poslední době aktivoval/a nový Smartbanking, jehož výchozí nastavení zahrnuje potvrzování plateb pomocí mobilní aplikace. Bližší popis naleznete na našem webu zde.

8. Nedorazila mi push notifikace.

Pokud vám při autorizaci transakce nedorazí push notifikace (oznámení zobrazující se přímo na obrazovce mobilu, které vás po kliknutí přenese do mobilní aplikace), můžete pokyn potvrdit i bez ní – přihlásíte se do Smartbankingu, kde pokyn čekající na potvrzení uvidíte a můžete kliknutím schválit.

Při potvrzování pokynu podaného z Internetbankingu můžete také ve spodní části formuláře zvolit u textu „Nepřišla vám push notifikace?“ možnost „zaslat znovu“.

Pokud se vám push notifikace nezobrazují opakovaně, zkontrolujte prosím v nastavení svého telefonu, zda je nemáte vypnuté – viz popis zde.

9. Nevyhovuje mi jednoduché potvrzování internetových transakcí v aplikaci.

Výchozí nastavení umožňuje autorizaci plateb z Internetbankingu nebo kartou online přes aplikaci v rychlém módu, tj. platbu můžete autorizovat pohodlně pouhým kliknutím. Pokud vám to nevyhovuje, můžete to změnit v sekci Moje Fio > Nastavení > Autorizace plateb, kde vypnete volbu Rychlé potvrzování příkazů. Potom bude potřeba pokyny potvrzovat i PINem/biometrií.

 

V případě, že jste zde nenašli odpověď na vaši otázku, neváhejte kontaktovat svou pobočku, nebo nám můžete dotaz zaslat prostřednictvím on-line formuláře.

e-Broker

Přihlásit se | Založit demo

Internetbanking

Přihlásit se | Založit demo

Smartbanking

Stáhnout | Jak aktivovat

Pobočky a bankomaty

Mapa ČR
Facebook Twitter YouTube
Twitter LinkedIn

Devizové kurzy

NákupProdej
EUR24,0063425,33866
USD22,1318523,36015
GBP28,1868329,75117
CHF24,2033725,54663
PLN5,637995,95091

Kompletní informace zde